GDPR Konsultasjon

Om GDPR Konsultasjon

Konsultasjon og revisjon. Teknisk veiledning for å overholde GDPR regler og forskrifter.

28. mai 2018 innførte EU-parlamentet en forskrift om databeskyttelse, kalt «General Data Protection Regulations» (GDPR). Dette er en av de største og mest inngripende reguleringer for hvordan persondata skal lagres og beskyttes i ethvert system.

Det vil si at alle organisasjoner må sørge for at de overholder GDPR-forskriften, og sørge for at dette er implementert som en del av bedriftens prosedyrer. Ettersom dette er blitt en viktig del av den digitale hverdagen tilbyr vi vår hjelp til å gå gjennom bedriftens systemer og sørge for at den nødvendige dokumentasjonen kommer på plass.

GDPR Consulting​
GDPR Konsultasjon​

GDPR Consulting​ - Compliance

En standard analyse starter med en presentasjon av de viktigste delene i GDPR, hvor vi forklarer disse, og deretter setter opp workshops hvor alle systemer og samarbeidende systemer blir listet opp. Det handler om å finne eventuelle avvik ift. GDPR-forskriften, og om det er behov for å gjøre tiltak. Dersom det er behov for å gjøre programmatiske endringer må dette dokumenteres og inngå i bedriftens handlingsplaner.

Tekniske detaljer​

Dynamics NAV Integration with iBuild (A GDPR Integration for compliance)